Õpetamine on õppimine

Valmis uuring üliõpilaste tagasisidest Eesti kõrgkoolides

Valiminud on Eesti Üliõpilaskondade Liidu tellitud ja Poliitikauuringu Keskuse Praxis läbiviidud uuring üliõpilaste tagasisidest Eesti kõrgkoolides. Uuringu eesmärk on anda ülevaade Eesti kõrgkoolide tagasisidesüsteemidest. Uurimusküsimused on: Kuidas toimub üliõpilastelt tagasiside kogumine? Millal üliõpilastelt tagasisidet küsitakse? Mille kohta tagasisidet küsitakse? Kuidas tagasiside tulemusi avalikustatakse ja levitatakse? Kuidas tagasiside tulemusi arvestatakse?

Töö käigus kaardistati dokumendianalüüsi põhjal kõrgkoolide tagasisidesüsteeme ning vaadeldi lähemalt kolme kõrgkooli – Tartu Ülikooli, Estonian Business School’i ning Tallinna Tehnikakõrgkooli tagasiside küsimist ja arvestamist, et tuua esile häid praktikaid ning olulisemaid õppetunde tagasisidesüsteemide loomis- ja arendamisprotsessides, samuti erinevate osapoolte rahulolu. Selleks intervjueeriti nimetatud koolide kvaliteedispetsialiste, õppejõude ja üliõpilasi ning vaatluse all oli ennekõike tagasiside õppetöö korralduse, õppejõudude ja õppemetoodika ning tugisüsteemide kohta, mida kogutakse õppivatelt tudengitelt.

Lähtuvalt analüüsi raames teostatud intervjuudes esile kerkinud arvamustest toodi kokkuvõtvalt esile kaheksa soovitust, mida hea tagasisidesüsteemi loomisel ja arendamisel silmas tuleks pidada.

Loe tulemusi ja soovitusi lähemalt uuringu lõppraportist.

 

03.07.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.