Õpetamine on õppimine

Valmis kogumik „Tööturu väljakutsed kõrgharidusele“

Valminud on uuringuprojekti „Tööturu väljakutsed kõrgharidusele, Eesti Euroopa Liidu kontekstis (TööKõrgEEL)“ (2009-2013) raames läbiviidud originaaluuringutest koosnev eestikeelne kogumik. Kogumik on hetkel kättesaadav elektrooniliselt, juunis ilmub ka trükiversioon.

Tallinna Ülikooli projekti TööKõrgEEL eesmärgiks oli luua teavet kõrgharidussektori ja tööturu seoste ning arengute kohta.

Kogumik otsibki vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mis on laienenud kõrghariduse tähendus ja roll?
  • Kas kõrghariduse erilisuse oreooli kadumisega on säilinud ühiskonna usk hariduse omandamise mõttekusse?
  • Milline karjäär terendab erineval ajal kõrgkooli lõpetanute ees; kas järjest vähesemad mahuvad marjamaale?
  • Milline on kõrghariduse tähendus otseselt kõrgharidusega seotud tegutsejate – riigi, turu (tööandjad, tudengid), kõrgkoolide – jaoks?
  • Kuivõrd ollakse valmis üksteisega koostööd tegema?
  • Millisena näevad tööandjad ja kõrgkooli lõpetanud hariduse rolli tööturule sisenemisel?

Tutvu kogumiku elektroonilise versiooniga (*.pdf)

Tutvu projekti raames tehtud töödega.

Juuni teisel nädalal ilmub kogumiku trükiversioon. Kui teil on soov kogumiku trükitud eksemplari ka endale saada, palun andke sellest teada Epp Reiskale - epp.reiska@tlu.ee.

 

22.05.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.