Õpetamine on õppimine

Valminud on juhendmaterjal ülekantavatest pädevustest kõrghariduses

Juhendmaterjali „Ülekantavad pädevused kõrghariduses“ eesmärgiks on ülevaatlikus, lihtsas ja praktilises vormis aidata mõista ülekantavate pädevuste rolli (kõrg)hariduses ning pakkuda ideid nende arendamise võimaluseks elukestvas õppes.

Juhend on mõeldud eelkõige õppekavaarenduse abimaterjaliks kõrgkoolide õppekavajuhtidele ja õppejõududele. Materjal on kindlasti kasutatav kõigil formaalõppe tasemetel ja erinevates õppeasutustes ning võiks olla huvipakkuv ka täiendus- ja ümberõppe pakkujatele.

Valminud juhendit plaanivad koostajad veel üksikutes kohtades täiendada. Juhendi hetkel valminud versiooni saab alla laadida siit (*.pdf).

Juhendi autor on Tartu Ülikooli õppeosakonna juhataja Siret Rutiku.

Aprilli alguses toimub juhendmaterjali alusel ka koolitus. Täpsem info Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammide veebilehelt.

 

06.02.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.