Õpetamine on õppimine

Uuringutulemuste infopäev augustis

Esmaspäeval, 26. augustil toimub Tallinna Ülikoolis Primuse raames valminud kahe uuringu tulemuste esitlus. Tutvustatakse „Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis“ ning „Epoabi – e-Portfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes“ uuringuid.

Infopäeva esialgne ajakava:

11.00 - 12.30 Uuringu "Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis" tulemuste tutvustus, arutelu. Marge Unt (TLÜ)

12.30 - 13.00 Paus

13.00 - 14.00 "Epoabi - e-Portfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes". Kairit Tammets (TLÜ)

„Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis“ uuringu eesmärgiks oli uurida täiskasvanud õppijate (25-aastased ja vanemad) kogemust Eesti kõrghariduses - nende õppimist, prioriteete, kõrghariduse omandamise põhjuseid jms.

„Epoabi – e-Portfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes“ uurimisprojekti eesmärgiks oli kaardistada Eesti ülikoolides kasutusel olevad (osaliselt) e-kursuste õpitegevuste disaini, refleksiooni ja hindamispraktikad e-õppes ning luua õppejõududele veebipõhise tugisüsteemi ePoAbi prototüübi.

Täpsemalt on võimalik uuringutega tutvuda Primuse veebilehel „Uuringud“ menüü alajaotusest „Uuringuprojektid“.

Infopäeval jagatakse ka "Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis" uuringu trükitud eksemplari.

Registreeru esitlusele!

 

06.08.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.