Õpetamine on õppimine

Uuring: õppejõu töö hindamine

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse juhtimisel on lõppenud uuring õppejõu töö hindamisest. Nüüdsest saab tutvuda uuringu kokkuvõttega.

Eesti ülikoolides on õppejõu tegevuse hindamise põhikriteeriumiks kujunenud tema teadustöö tulemuslikkus, Eesti uus elukestva õppe strateegia seab ülesandeks hindamisaluseid laiendada. Sellest johtuvalt olid töö eesmärkideks:

  1. analüüsida, kuidas täna Eesti avalikud ülikoolid arvestavad õppejõudude töö hindamisel õppejõu poolt läbiviidava õppetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust, sh õppejõu didaktikaalast tegevust, õpimeetodite arendamist, õppevahendite koostamist jms;
  2. analüüsida õppejõudude ja üliõpilaste arusaamu õppejõu töö hindamise põhimõtete osas;
  3. kirjeldada õppejõu töö hindamise põhimõtteid valitud välisriikides;
  4. pakkuda välja ettepanekud, mis aitaksid rohkem väärtustada õppetöö sisu ja tulemuslikkust ning seeläbi toetaksid ja motiveeriksid ülikoolide õppejõude mõjusamalt edendama õppetöö kvaliteeti.

Tutvu uuringu kokkuvõttega (*.pdf)

 

18.06.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.