Õpetamine on õppimine

Ülevaade erivajadusega üliõpilaste stipendiumivoorust sügissemestril

Iga õppeaasta sügissemestril on üliõpilastel võimalik esitada taotlused erivajadusega üliõpilaste stipendiumidele, seda kas kogu õppeaastaks või ainult sügissemestriks. Sel sügisel esitati kokku 81 stipendiumitaotlust, neist 21 olid täiesti uued. Kokku rahuldati 79 üliõpilase taotlused, neist 20 sügissemestriks.

Tänavuste stipendiaatide seas on esindatud kõik õppeastmed:

  • bakalaureuseõpe - õpib 47% stipendiaatidest
  • rakenduskõrgharidusõpe – 22%
  • magistriõpe – 27%
  • integreeritud õpe -3%
  • doktoriõpe -3%

Stipendiaatide keskmine vanus on 28,6 aastat, kusjuures vanim üliõpilane on 60-aastane.

Enamus (82%) stipendiaatidest õpib täiskoormusega õppes. Õppevormi või õppetöö korraldamise viisi järgi jagunevad üliõpilased võrdselt kolme gruppi - päevane, statsionaarõpe ja kaugõpe. Enamus üliõpilastest on pärit meie suurematest koolides – TLÜ, TÜ ja TTÜst.

Stipendiume määrati kogumahus 110 545 eurot, millest sügissemestriks on 66 188 eurot ja kevadsemestriks 44 358 eurot. Kevadesemestri summa suureneb kindlasti 2014.a veebruari taotlusvooru võrra, seega jääb stipendiumite maht samale tasemele kui eelmistel aastatel.

Ühe taotluse raames saab märkida mitu teenust, mis on vajalikud erivajadusest tingitud lisakulude hüvitamiseks. Sügissemestriks määrati stipendiume teenuste lõikes järgmiselt:

  • viipekeele tõlketeenus – 24 799 eurot 11-le üliõpilasele
  • transporditeenus – 5 575 eurot 49-le ülõpilasele
  • isikliku abistaja teenus – 14 507 eurot 36-le üliõpilasele
  • paljundusteenus –19 657 eurot 61-le üliõpilasele
  • muu teenus – 160 eurot 2-le üliõpilasele

Joonis. Stipendiumide summa ja üliõpilaste arv aastate lõikes

Joonis. Stipendiumide summad ja üliõpilaste arv aastate lõikes

 

Jooniselt on näha, et viimaste aastate stipendiumsaajate arv on olnud samal tasemel, eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli vastavalt 83 ja 88 taotlejat.

Kevadsemestri stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20.veebruar 2014, taotluskeskkond (http://taotlused.archimedes.ee) avatakse üks kuu varem.

 

13.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.