Õpetamine on õppimine

Tutvu e-õppe uuringu tulemustega ning vaata, mis on ePoAbi

Värskelt ilmunud uuringuaruandes „Epoabi – e-Portfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes“ saab tutvuda tehnoloogilise tugivahendi EpoAbiga, mis aitab õppejõude oma kursuseprogrammide disainimisel.

Uurimisprojekti eesmärgiks oli kaardistada Eesti ülikoolides kasutusel olevad (osaliselt) e-kursuste õpitegevuste disaini, refleksiooni ja hindamispraktikad e-õppes ning luua õppejõududele veebipõhise tugisüsteemi ePoAbi prototüübi, mis sisaldab empiiriliselt valideeritud näiteid väljundipõhise õpitegevusi ja hindamisviise toetavate meetodite, mudelite ja digitaalsete abivahendite kohta.

Sama uurimisprojekti ülevaateuuringu peamised tulemused näitasid muuhulgas, et oma e-kursuste planeerimisel ja õpiväljundite sõnastamisel ei kasuta Eesti kõrgkoolide õppejõud Kõrgharidusstandardis (KHS) sõnastatud õpiväljundeid. Arendusuuringu tulemused näitasid, et EpoAbi suurimaks väärtuseks pidasid kasutajad kasulikkust õppekava jaoks ning rohkem tajuti üldist kasulikkust ning vähem leiti, et võiks vahendit ise kasutada.

Loe rohkem uuringu tulemuste ning ePoAbi kohta siit:  http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/uuringud/Epoabi%20raport.pdf

Uuring viidi läbi perioodil aprill 2012 – detsember 2013. Ülevaateuuringus osales 17 aktiivsemat e-õppe kasutajast õppejõudu Eesti kõrgkoolidest ning arendusuuringus 7 õppejõudu Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi haridustehnoloogia õppekavalt.

Uuringu läbiviimist toetas programm Primus.

Uuringu tulemusi tutvustatakse ka uuringute infopäeval, mis toimub mais. Täpne kuupäev, kellaaeg ning koht selgub peatselt.

 

14.03.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.