Õpetamine on õppimine

Programmi Primus raames ostetud ja koostatud trükised

 

Ilmunud trükised:


Teaching Public Management:Between Academic Disciplines

Väljaandmise aasta: 2014

Väljaandja: Sihtasutus Archimedes

Veebiversioon (*pdf)

 


Õppejõud ja üliõpilane: rollikäsitluse vaade
Uuringu lõpparuanne

Väljaandmise aasta: 2014
Väljaandja: Tartu Ülikool

Veebiversioon (*.pdf)


Tööturu väljakutsed kõrgharidusele

Väljaandmise aasta: 2014
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*.pdf)


Ülekantavate pädevuste arendamine kõrghariduses

Väljaandmise aasta: 2014
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*.pdf)


Primuse aastaraamat 2013

Väljaandmise aasta: 2014
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*.pdf)

Trames. Special Issue "Higher education - higher level learning?" Vol 17, No 4, 2013

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: Teaduste Akadeemia Kirjastus

Erinumbri elektrooniline versioon on kättesaadav Tramese veebilehelt.

Higher Education at a Crossroad: the Case of Estonia

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: Peter Lang International Academic Publishers

Huvilistel on võimalik raamat endale soetada Peter Langi kirjastuse kodulehel.

Kõrgkool ja Psühholoogia

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: Tartu Ülikool

Veebiversioon (*.pdf)

Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*.pdf)

Ettevõtlusõpe kõrgkoolis

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaanda: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Veebibiversioon (*.pdf)

Projektipõhine praktika kõrgkoolis

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaanda: SA Archimedes

Veebiversioon (*.pdf)

Õppemeetodid kõrgkoolis

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (* .pdf)


Primuse aastaraamat 2012

Väljaandmise aasta: 2013
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (* .pdf)

 

Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele.

Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Kerri Kotta

Veebiversioon tutvumiseks (* .pdf)

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks
Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: 
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
e-Õppe Arenduskeskus

Veebiversioon (* .pdf)

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks
Väljaandmise aasta: 2012 (täiendatud trükk)
Väljaandja: Eesti Infotehnoloogia SA

 
Raamatu veebiversioon (*.pdf)

Mittetraditsiooniline tudeng kõrgkoolis
Uuringu lõpparuanne

Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*pdf)

 

 

Programmi Primuse tutvustav inglisekeelne voldik
Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: SA Archimedes

Veebiversioon (*pdf)

 

Primuse aastaraamat 2011
Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud
Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Häälemängud. Õpik/käsiraamat hääletehnika ja improvisatsioonioskuste arendamiseks
Väljaandmise aasta: 2012
Väljaandja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Raamatu tutvustus (*pdf)

Õppejõu pädevusmudel
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Eesti üliõpilaste eluolu 2010

Eesti üliõpilaste eluolu 2010
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

VÕTA käsiraamat
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Primuse aastaraamat 2010
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf)

Praktika kõrgkoolis
Väljaandmise
aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*pdf.)

Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat
Väljaandmise aasta: 2011
Väljaandja: SA Archimedes

Missugune on Eesti üliõpilaskond
Väljaandmise aasta: 2010
Väljaandja: Eesti Üliõpilaskondade Liit

Raamatu veebiversioon (*.pdf)

Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused
Väljaandmise aasta: 2010
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*.pdf)

Prima Volta?
Väljaandmise aasta: 2010
Väljaandja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 

Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine
Väljaandmise aasta: 2010
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*.pdf)

 

Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis
Väljaandmise aasta: 2009
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*.pdf)

 

Õppekava arendamise juhendmaterjal
Siret Rutiku, Aune Valk, Einike Pilli, Kätlin Vanari
Väljaandmise aasta: 2009 
Väljaandja: SA Archimedes

Raamatu veebiversioon (*.pdf)

 

Tuulefantaasia Trompetiõpetaja käsiraamat
Avo Ots
Väljaandmise aasta: 2009
Väljaandja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Raamatu tutvustus (*.pdf)
Raamatu näidisleheküljed (*.pdf)

 

Teaching in a Multicultural Classroom
Väljaandmise aasta: 2009
Väljaandja: Tartu Ülikool

Raamatu veebiversioon (*,pdf)

 

Õendustoimingute töövihik
Koostajad: T. Oolo, G. Usberg, B. Uiga
Väljaandmise aasta: 2008
Väljaandja: Halo Kirjastus

Töövihiku veebiversioon (*.pdf)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.