Õpetamine on õppimine

Tramese erinumber koondab konverentsi parimad ettekanded

Käesoleva aasta jaanuaris toimunud kõrghariduskonverentsi „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?” jätkutegevusena ilmus sel nädalal humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirja Trames erinumber. Erinumber on kogumik kaheksast artiklist, mis esitati konverentsil suuliste ettekannetena ning keskendusid ennekõike õpetamis-õppimise protsessi uurimisele.

Ingliskeelsesse ajakirja kutsuti kandideerima 32 konverentsil osalenud autorit. Ühtekokku laekus aprilli keskel esimesse vooru 11 kohalike ning välisautorite artikli kokkuvõtet. Rahvusvahelise pimeretsenseeringu ning külalistoimetaja Jaan Kõrgesaare abiga valiti mai alguses välja kaheksa parimat, mille täispikad versioonid leidsid tee erinumbrisse.

Kõrgesaare sõnul kattub numbri avaram idee toimunud konverentsi sõnumiga: „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis vajab metoodilist ja meedia-alast mitmekesisust“. Kõrgesaar tõi välja väited, mida ta pidas numbris eriti oluliseks:

  • Ettevõtlikkust õpetades on otstarbekas mängida ka emotsioonidel (Riitta-Liisa Arpiainen jt artikkel)
  • Ühine, kooskonnana õppimine võib mõnegi teema puhul anda senisest parema tulemuse (Thomas Lans jt artikkel)
  • Väheoluliste testide tulemusi tuleb analüüsida sugupoolespetsiifiliselt (Mari-Liis Mägi jt artikkel)
  • Soome malli peab Hiinasse õpetama minnes kohandama (Kirsi Kettula jt artikkel)

„Artikleid soovitan lugeda kõikidel kõrgkooliõppejõududel, kelle loengus, seminaris või praktikumis osaletakse pigem rutiinist, mõte, silmad ja näpud väikesel võluekraanil,“ lisas Kõrgesaar.

Trames on rahvusvaheline humanitaar- ja sotsiaalteaduslik väljaanne, mis on täistekstina kättesaadav EBSCO ja CEEOL online-raamatukogudes. Kuigi Eestis on arvukalt ajakirju, mis on pääsenud Thomson-Reutersi teadusveebi (end ISI), on see ajakiri sotsiaalteadustes ainuke.

Erinumbri elektrooniline versioon on kättesaadav Tramese veebilehelt. Trükitud versioon peaks ilmuma lähinädalatel.

Konverentsikogumiku väljaandmist Tramese erinumbris toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist SA Archimedese programmi Primus raames.

 

20.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.