2

SISUKORD

Sissejuhatus 3

    Kellele? 3

    Millest? 3

    Mis on erivajadus? 4

        Meditsiiniline mudel 4

        Sotsiaalne mudel 5

        Universaalne disain 6

    Kaasava hariduse põhimõtted 7

Milliseid toetusi on erivajadusega üliõpilasel võimalik saada? 9

    Riigi tasandi toetused ja teenused 9

    Kohalike omavalitsuste toetused ja teenused 10

    Kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste tugisüsteemid 12

    Soovitused üliõpilasele - Seisa oma õiguste eest! 13

Olukorra kaardistamine 15

Teavitus- ja tugisüsteemi kavandamine 16

    Kõrgkooli strateegiline arendamine 16

    Töötajate koolitus ja teavitamine 16

    Erivajadusega üliõpilaste kontaktisik 17

    Kommunikatsioon - veeb, teavikud 17

Soovitusi arendustööks kaardistusvaldkondade kaupa 18

    Kõrgkooli vastuvõtu eelne tegevus 18

    Vastuvõtt ja “hea vastuvõtu tava” 18

        Delikaatsete isikuandmete töötlemine 19

    Erivajadusega õppija vajaduste hindamine 20

        Soovitusi intervjueerijale 20

    Tugiteenused 23

    Juurdepääs õpikeskkonnale 24

        Füüsiline juurdepääs õppehoonetele 24

        Arvutitöökoha juurdepääsetavus 25

        Veebi juurdepääsetavus 26

        Infotehnoloogia alaseid soovitusi 26

    Õppe kättesaadavus 29

        Hea praktika uue õppeaasta/kursuse algul 29

        Õppematerjalide vormistamine 30

        Soovitusi õppe sisu kättesaadavamaks muutmisel 30

        Kuidas kohandada õpikeskkonda kuulmispuudega üliõpilasele 31

        Kuidas kohandada õpikeskkonda nägemispuudega üliõpilasele 31

        Kuidas kohandada õpikeskkonda füüsilise puudega üliõpilasele 32

        Kuidas kohandada õpikeskkonda lugemis- ja kirjutamisraskustega üliõpilasele 32

        Kuidas kohandada õpikeskkonda tähelepanu- ja keskendumisraskustega üliõpilasele 33

    Hindamissüsteem ja eksamikorraldus 33

        Võimalikud alternatiivsed hindamisvormid 34

        Kuidas kohandada eksamikeskkonda kuulmispuudega üliõpilasele 34

        Kuidas kohandada eksamikeskkonda nägemispuudega üliõpilasele 35

        Kuidas kohandada eksamikeskkonda füüsilise puudega üliõpilasele 35

        Kuidas kohandada eksamikeskkonda lugemis- ja kirjutamisraskustega üliõpilasele 35

Kasulikku infot 36

    Õppimisvõimalused välismaal 36

    Koostööpartnerid 36

Kasutatud allikad 37