Kasulikku infot

 

  1. Õppimisvõimalused välismaal

  2. Koostööpartnerid

  3. Abivahendid

 

Õppimisvõimalused välismaal

SA Archimedes hariduskoostöö keskus - info programmi Erasmus ja muude välismaal õppimise võimaluste kohta.
Erasmuse programmi raames saavad Eesti kõrgkoolide üliõpilased minna õppima ja praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse, programmiga liitunud Euroopa riikidesse (Island, Norra, Liechtenstein) ning kandidaatriiki Türki. Erivajadusega üliõpilasel on võimalik taotleda lisatoetust erivajadusega seotud kulude katteks.

Lisainfo programmi kohta kõrgkooli Erasmuse programmi koordinaatorilt.

 

Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur on koostanud kõrgharidusele juurdepääsu andmebaasi (Higher Education Accessibility Guide, HEAG) - info erivajadusega üliõpilaste tugiteenuste kohta 28 Euroopa riigi kõrgharidusasutustes, ülevaated riikide kõrghariduspoliitika ja erivajadusi käsitleva poliitika kohta ning olulised kontaktandmeid, sh riigi HEAG andmebaasi kontaktisiku ning andmebaasis esitatud kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste kontaktisikute kontaktid.

Andmebaasis saab teha päringuid konkreetse kõrgkooli ning konkreetse tugiteenuse kättesaadavuse kohta nii valitud riigi keeles kui inglise keeles.

Andmebaasi eesmärk on aidata erivajadusega üliõpilastel ja nende tugiisikutel valida sobiv õppeprogramm ja üliõpilasvahetuse võimalus.


Koostööpartnerid

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK)- 49 liikmesorganisatsiooni katuseorganisatsioon, mis ühendab 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 33 erinevat puudespetsiifilist ühendust üle Eesti.


Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL) – koordineerib Primuse programmi raames erivajadusega üliõpilaste isikliku abistaja teenust


Liikumisvabaduse portaal – info erinevate ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kohta suuremates linnades üle kogu Eesti; portaali jõuavad ka kõrgkoolide ligipääsetavuse kaardistuse tulemused


Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus – nõustab abivahendi valikul ja keskkonna kohandamisel

36

Lae alla .pdfinfo_files/Primus_Archimedes.pdf