6

Universaalne disain

Meditsiiniline mudel keskendub puudele ja sotsiaalne mudel ühiskonnale ja keskkonnale, mille tekitatud tõketega puude või erivajadusega inimene peab toime tulema. Sotsiaalsest ning ühiskondlikust elust osavõtmist takistavaid barjääre on võimalik ennetada, rakendades alates erinevate teenuste ja füüsilise keskkonna planeerimise varastest etappidest universaalse disaini põhimõtteid.


  1. Universaalne disain on strateegia, mille eesmärgiks on luua erinevate keskkondade, toodete, kommunikatsiooni, infotehnoloogia ning teenuste disain ja ülesehitus ligipääsetavaks, arusaadavaks ning kasutatavaks kõikidele nii suures ulatuses ning nii sõltumatul ja loomulikul viisil kui võimalik; eelistatult ilma kohandamise vajadusteta.


  2. Tegemist on puudega inimestele, aga ka teistele rühmadele, nagu lastega pered, vanurid, ajutise liikumistakistusega või muu igapäevaelus toimetuleku takistusega inimestele sobivate lahendustega. Universaalse disaini põhimõtteid on seni käsitletud peamiselt füüsilise juurdepääsetavuse kontekstis, kuid need peaksid olema integreeritud ühiskonna kõikidesse valdkondadesse ning arengukavadesse. Kõrghariduses on universaalse disaini põhimõtted lisaks hoonete juurde-pääsetavusele seotud juurdepääsuga õppe sisule (nt õppemeetodite, -vahendite ja õppekorralduse mitmekesistamine ja kohandamine mitmekesiste vajadustega õppijaid arvestades).

Lae alla .pdf6_files/Primus_Archimedes.pdf