Kuidas kohandada eksamikeskkonda nägemispuudega või pimedale üliõpilasele 

 1. eksamimaterjalid punktkirjas või elektrooniliselt

 2. ekraanilt lugemise tarkvaraga 

 3. eksamimaterjalide suurendamine arvutis

 4. ettelugejate kasutamine 

 5. eksamimaterjalide sisselugemine

 6. vastuste dikteerimine diktofoni või kirjutajale

 

Kuidas kohandada eksamikeskkonda füüsilise puudega  üliõpilastele

 1. lisaaeg eksamiküsimustele vastamisel 

 2. eraldi eksamiruum üliõpilastele, kes kasutavad tehnilisi abivahendeid, erimööblit vms

 3. puhkepausid 

 4. kirjutamisraskustega üliõpilastele võimalus lindistada või kirjutaja abi

 5. ettelugeja kasutamine

 6. isikliku abistaja lubamine eksamile 

 7. erimööbel üliõpilastele, kes ei suuda pikka aega istuda

 8. sobiva kõrgusega laud ratastoolis üliõpilasele 

 9. ratastoolile liikumisvõimaluste kindlustamine 


Kuidas kohandada eksamikeskkonda lugemis- ja kirjutamisraskustega üliõpilastele

 1. Väldi eksamiküsimustes keerulist keelekasutust ja erista küsimused selgelt

 2. Anna lisaaega - keskmisel 10 minutit iga tunni kohta

 3. Eelista valikvastuseid või lühivastuseid essee tüüpi vastustele

 4. Väldi erinevaid vastuselehti ja vorme

 5. Luba üliõpilasel kasutada sõnaraamatut, spellerit või isiklikku õigekirjaloendit

 6. Kirjuta eksamiküsimuste suuremas kirjas helesinisele või roosale paberile, et vähendada liigset kontrastsust

 7. Kindlusta, et eksamiruum oleks vaikne

 8. Luba üliõpilastel kasutada eksamiküsimusi lindistatult ja lindistada vastuseid

 9. Luba üliõpilastel kasutada arvutit

 10. Lubada üliõpilastel kasutada kirjutaja abi

 11. Luba üliõpilasel eksamimaterjalidega eelnevalt tutvuda ja selgita neile tundmatuid sõnu

 12. Ära vähenda hinnet õigekirjavigade arvel

35

Lae alla .pdf35_files/Primus_Archimedes.pdf