Kuidas kavandada erinevate vajadustega arvestavat hindamist

 1. Tee üliõpilaste vajaduste hindamise käigus kindlaks kohandamist vajavad valdkonnad

 2. Planeeri hindamisprotsessi pikemalt ette

 3. Esita üliõpilastele hindamisprotsessi kirjeldus, et nad teaksid, mida neilt oodatakse

 4. Teavita üliõpilasi kogu kursuse hindamispõhimõtetest ja hinde eri komponentide osakaalust 

 

Võimalikud alternatiivseid hindamisvormid 

Õpitulemuste  hindamiseks on erinevaid meetodeid: 

 1. pidev hindamine 

 2. valikvastustega testid 

 3. elektroonilised presentatsioonid CD-l või veebis 

 4. portfooliod, töövihikud ja õpipäevikud

 5. analüütilised harjutused

 6. video- või audio esitlused 

 7. praktilised projektid 

 8. dokumenteeritud tõendusmaterjal

 9. laboritöö või välipraktika raport

 10. esitlused auditooriumis

 11. uurimisprojektid 

 12. andmete analüüs

 13. on-line hindamine 

 14. töökogemuse raport

 15. suuline eksam

 16. punktiarvestus


Erivajadusega üliõpilaste töö hindamise võimalikud erisused 

 1. Kui üliõpilasel ei ole võimalik mingit ülesannet täita, anna alternatiivne ülesanne, mis võimaldaks üliõpilastel demonstreerida oma teadmisi teema kohta

 2. Kuulmispuudega üliõpilased võivad vajada küsimuste ja vastuste tõlkimist viipekeelde

 3. Nägemispuudega üliõpilasi tuleb hinnata suuliselt või nad peavad saama kasutada ekraanilugemistarkvara

 4. Nägemispuudega üliõpilased võivad vajada ettelugejat

 5. Üliõpilane võib vajada eksamil omaette ruumi


Kuidas kohandada eksamikeskkonda kuulmispuudega üliõpilasele  

 1. Kui tudeng kasutab viipekeelt või kui eksam on suuline, võimalda viipekeeletõlgi kasutamist

 2. Kui üliõpilane loeb huultelt, seista näoga tema poole ja räägi selgelt

 3. Esita kõik juhised kirjalikult ja selges keeles

 4. Helikvaliteedi parandamiseks kasuta eksamiruumi, mis on varustatud induktsioonisilmusega

34

Lae alla .pdf34_files/Primus_Archimedes.pdf