Kuidas kohandada õpikeskkonda tähelepanu- ja keskendumisraskustega üliõpilasele 

 1. Korralda ülesanded või kodutööd ümber nii, et need sisaldaksid ainult hädavajalikke tegevusi

 2. Jaga komplekssed ülesanded väiksemateks osadeks ja tutvusta neid üks korraga

 3. Hoia õpikeskkond lihtne ja vähenda segavaid faktoreid (müra, tugev valgus, sagimine jms)

 4. Kasuta võimaluse korral lühikesi, lihtsaid laused

 5. Esitle uut infot loogilises järjestuses

 6. Väldi kahemõttelisi sõnu ja kahekordset eitust  

 7. Kasuta pigem aktiivseid kui passiivseid konstruktsioone

 8. Õpeta üliõpilasele, kuidas analüüsida ja jagada ülesandeid osadeks, et nad saaksid õppida iseseisvalt 

 9. Anna positiivset tagasisidet

 10. Kasuta võimalikult palju praktilisi näiteid ja ülesandeid

 11. Anna instruktsioone ükshaaval ja kontrolli sageli, kas üliõpilane sai aru

 12. Töös kasuta mälutehnikaid ja julgusta üliõpilasi neid kasutama

 13. Kasuta kordusi, näitlikusta uusi ülesandeid

 14. Anna üliõpilasele ülesannete täitmiseks lisaaega

 15. Luba üliõpilasel lindistada loenguid või kasutada sülearvutit

 16. Jaga info väiksemates osadeks, nt parem AB CD EF kui ABCDEF

 17. Kasuta visuaalseid vahendeid, eri värve ja märke

 18. Osuta ühenduskohtadele, seostele


Hindamissüsteem ja eksamikorraldus

 1. Kuidas on võimalik kohandada hindamis- ja eksamisüsteemi?

 2. Milliseid alternatiivseid hindamismeetodeid kasutatakse?

 3. Kuidas üliõpilasi eksamiteks ette valmistatakse?

 

Hindamise ja eksamite eesmärk on mõõta üliõpilase arengut vastavalt akadeemilistele standarditele ja kursuse õpiväljunditele.

Hindamismeetodid ja eksamikorraldus on tavaliselt täpselt kindlaks määratud vormis. Samas peaks valitud vorm võimaldama kõigil üliõpilastel võrdsetel alustel demonstreerida oma teadmisi ja oskusi.

 

Erivajadusega üliõpilased ei ole alati võimelised näitama oma tegelikke teadmisi ja oskusi tavapäraste ja kohandamata hindamismeetodite abil.

Mõnedele üliõpilastel võib tekkida raskusi eksamiküsimustest arusaamisega ja formaadiga ning nad võivad vajada kõrvalabi.


Kõrgkoolides tuleks rakendada kõiki arvestavat hindamispraktikat, s.t ka alternatiivseid hindamisviise,  et minimeerida erivajaduse mõju üliõpilase sooritusele.


 1. Üliõpilane peaks saama keskenduda eksami sisulisele sooritamisele.

33

Lae alla .pdf33_files/Primus_Archimedes.pdf