Kuidas kohandada õpikeskkonda  füüsilise puudega üliõpilasele

 1. Ligipääsu küsimused tuleb üliõpilastega läbi arutada ja vajalikud ettevalmistused teha juba enne kursuse algust

 2. Ratastoolikasutajal või liikumisraskustega üliõpilasel võib olla probleeme õigeks ajaks loengusse jõudmisega. Reeglid saab kokku leppida üliõpilasega individuaalselt

 3. Kui kavandatud auditoorium või hoone ei ole füüsilise puudega üliõpilasele juurdepääsetav, ole valmis seda vahetama

 4. Auditooriumi esireas tuleb kohad reserveerida ratastoolis üliõpilastele 

 5. Üliõpilane võib tulla auditooriumi isikliku abistajaga

 6. Tööpinnad või –lauad, mis on liiga kõrgel või millel ei ole küllaldaselt ruumi, tuleb muuta või asendada sobivatega

 7. Füüsilise puudega üliõpilasel võib olla raske kasutada raamatukogu. Vajalik võib olla koostöö raamatukogu personaliga, et korraldada näiteks paremat juurdepääsu kataloogidele, raamaturiiulitele jms

 8. Üliõpilane võib vajada abi töös materjalidega või märkmete tegemisel (nt lehekeerajad või randmetoed)

 9. Julgusta üliõpilasi kasutama loengu salvetamiseks diktofoni. Vaja võib minna ka konspekteerija abi

 10. Tee loengukonspektide ja slaidide koopiad aegsasti kättesaadavaks

 11. Anna vajaduse korral lisaaega kirjalike kodutööde esitamiseks

 

Kuidas kohandada õpikeskkonda lugemis- ja kirjutamisraskustega üliõpilasele

 1. Kasuta pigem värvilist kui valget paberit ja hoia taust puhas

 2. Kasuta selget, suurt kirjastiili (nt Arial või Comic Sans ja pigem rasvast kirja kui allajoonimist)

 3. Hoia tekst lihtne ja liigendatud, kasutada märksõnu ja selgeid pealkirju

 4. Kasutada graafikuid, diagramme ja teisi visuaalseid vahendeid

 5. Kirjuta arusaadavalt ja väldi punasega kirjutamist

 6. Anna lühiülevaade eelmisest loengust ja samuti järgmisest loengust

 7. Tee konspektidest ja slaididest koopiad. Vähenda info hulka igal lehel

 8. Tutvusta lühidalt kohustuslikku kirjandust

 9. Kompleksne teema jaga väiksemateks, lihtsamateks alateemadeks

 10. Väldi liigset ja keerukat erialakeelt

 11. Kasuta praktilisi interaktiivseid ja multisensoorseid õpetamismeetodeid (grupitööd, videoesitlused, praktilised harjutused jms)

 12. Tõsta esile teemas esinevaid seaduspärasusi, aita üliõpilast seoste loomisel

 13. Julgusta üliõpilast kasutama mõistekaarditehnikaid märkmete tegemisel

 14. Julgusta üliõpilast küsima küsimusi ja vajaduse korral selgita materjali uuesti, kasutades lihtsamat sõnastust

32

Lae alla .pdf32_files/Primus_Archimedes.pdf