Kuidas kohandada õpikeskkonda kuulmispuudega üliõpilasele

 1. Selgita tundmatuid või tehnilisi termineid. Viipekeeletõlkidel võib olla vaja mõelda koos üliõpilasega välja uusi viipeid uue sõna või mõiste kohta

 2. Kirjuta uued sõnad üles ja kasuta uute mõistete selgitamisel näited

 3. Tee esitatud infost tihti kokkuvõtteid - see hõlbustab arusaamist ja õpitu omandamist

 4. Jäta üliõpilastele rohkem aega uue info vastuvõtmiseks ja märkemete tegemiseks. Üliõpilastel, kes loevad huultelt, võib räägitud tekstist palju kaduma minna

 5. Pea meeles, et viipekeeletõlgid vajavad kõne tõlkimiseks aega

 6. Markeeri selgelt üleminek uuele teemale

 7. Märgi üles oluline info ja põhipunktid

 8. Kasuta võimalusel näitlikustamisvahendeid - jooniseid, diagramme jms 

 9. Veendu, et auditooriumi valgustus on piisav ja paiguta toolid nii, et üliõpilased võivad näha teiste nägusid

 10. Vähenda taustamüra nii palju kui võimalik

 11. Kasuta võimaluse korral induktsioonisilmust (vähendab kuuldeaparaadis taustamüra)

 12. Räägi selgelt ja kasuta korrektset keelt

 13. Küsi üliõpilastelt  regulaarselt tagasisidet veendumaks, et nad jõuavad toimuvat jälgida

 

Kuidas kohandada õpikeskkonda nägemispuudega üliõpilasele

 1. Anna infot nii kirjalikult kui suuliselt 

 2. Julgusta üliõpilast kasutama diktofoni

 3. Tee loengumaterjalidest suurendatud koopiaid 

 4. Ole koduste tööde tähtaegadega paindlikum, kuna kirjalikud ülesanded võivad nägemispuudega üliõpilasel võtta 50% kauem aega 

 5. Reserveeri loenguruumi esirea kohad nägemispuudega üliõpilastele ja vajadusel kasutada suurendatud teksti

 6. Kui üliõpilane kasutab juhtkoera, siis vajab ta enam ruumi

 7. Veendu, et põhilised õppematerjalid oleksid kättesaadavad alternatiivsetes formaatides (sisseloetud tekst, kõnesüntesaatoriga loetav tekst - töödeldav tekstifail, mitte pdf)

 8. Kavanda varakult õppekülastused ja muu õppehoone väline tegevus ning juhi sellele eraldi tähelepanu

 9. Kui üliõpilane ei saa tavapärast kodust ülesannet täita, kaalu alternatiivseid võimalusi, mis laseksid tal oma teadmisi materjali kohta demonstreerida

31

Lae alla .pdf31_files/Primus_Archimedes.pdf