Õppematerjalide vormistamine

 1. Kohtu üliõpilastega, et selgitada välja, mis vormis oleks õpe ja materjalid vaja esitada, millist tehnoloogiat kasutada

 2. Tee loengukonspekt ja jaotusmaterjalid elektrooniliselt kättesaadavaks

 3. Loenguslaidides ja esitlustes kasuta minimaalselt tähesuurust 18

 4. Slaididelt on lihtsam lugeda sans serif -kirjastiile (nt Arial, Helvetica, Comic sans)

 5. Limiteeri info hulka slaididel - maksimaalne on kuus punkti

 6. Liigenda pikem tekst lõikudeks

 7. Allajoonimise aseme kasuta oluliste punktide puhul rasvast kirja

 8. Minimeeri teksti hulka, kasuta lausete asemel märksõnu 

 9. Kasuta olulise illustreerimiseks lihtsaid diagramme või visuaalseid vihjeid (NB! Nägemispuudega kasutajate jaoks tuleb need varustada alternatiivkirjeldustega)

 10. Kasuta pigem kahe- kui ühekordset reavahet

 11. AINULT SUURTÄHTEDEGA KIRJUTATUD TEKST ON RASKEMINI LOETAV. Parem kasuta nii suuri kui ka väikseid tähti

 12. Kasuta piisavalt värvi ja kontraste parema nähtavuse saavutamiseks

 13. Hoia taust lihtne, väldi mustreid ja ära kasuta samaaegselt mitmeid värve

 14. Koosta kogu esitlus ühtses stiilis ja värvikasutusega

 15. Kasuta tumedat teksti ja heledat tausta heledates ruumides ja heledat teksti ja tumedat tausta pimedamates ruumides


Soovitusi õppe sisu kättesaadavuse parandamiseks

 1. Tee kohustusliku kirjanduse nimekiri enne kursuse algust kättesaadavaks. Sellest on kasu lugemisraskustega üliõpilastel, samuti jääb aega tekste nägemispuudega üliõpilaste jaoks sisse lugeda

 2. Tee loengukonspektid ja jaotusmaterjalid eelnevalt elektrooniliselt kättesaadavaks

 3. Juhenda üliõpilasi, millised on olulisemad tekstid ja veebiallikad

 4. Anna juhiseid nii suuliselt kui kirjalikult

 5. Too selgelt välja põhimõisted ja uued terminid

 6. Seisa näoga auditooriumi poole ja väldi rääkimise ajal ringi liikumist

 7. Tutvusta teemat lihtsalt. Näitlikusta ja konkretiseeri alati kui võimalik

 8. Toolid peavad auditooriumis olema paigutatud nii, et üliõpilastel oleks võimalikult hea näha ja kuulda

 9. Julgusta üliõpilasi kasutama sülearvuteid, diktofone ja muid tehnilisi abivahendeid

 10. Veendu, et üliõpilased, kes peavad istuma auditooriumis eespool (nt nägemis- või liikumispuude tõttu), saavad seda takistusteta teha

30

Lae alla .pdf30_files/Primus_Archimedes.pdf