Õppe kättesaadavus

 1. Kas erivajadusega õppijal on võimalik õppetöös teistega võrdselt osaleda?

 2. Kuidas kohandatakse õppematerjale?

 3. Kuidas kohandatakse õppetööd?

 4. Kas e-õpe on kättesaadav erinevate vajadustega õppijatele?

 

Õppe sisu või õpikeskkond võivad mõnikord olla raskesti juurdepääsetavad, eriti neile üliõpilastele, kes ei õpi tavapärasel viisil. Võib osutuda vajalikuks, et tuleb teha ettevalmistusi ja kohandada õpet.


Õppetöös osalemise hõlbustamiseks on sageli vaja ainult väikest kohandamist.


 1. Kui materjalid on esitatud kasutajasõbralikult ja õppetöö korraldatud paindlikult, saavad sellest kasu kõik, mitte ainult erivajadusega üliõpilased. 


Juhiseid tugitöötajale ja õppejõule


Hea praktika uue õppeaasta/kursuse algul

 1. Tutvusta enne õppetöö algust kõrgkooli hooneid ja loenguruume - see minimeerib üliõpilaste ärevust ja aitab ennetada probleeme

 2. Kursuse tutvustamine tagab, et üliõpilased on teadlikud kursuse õpiväljunditest ja kursuse läbimise nõuetest

 3. Tee kohustusliku kirjanduse nimekiri ja kursuse kokkuvõte kättesaadavaks enne kursuse algust

 4. Tee varakult kindlaks, kas üliõpilastel on erivajadusi, millega arvestamiseks tuleb midagi kohandada

 5. Teavita uusi üliõpilasi võimalikest tugiteenustest ja sellest, kuidas neid saada


Kursuse ettevalmistamine

 1. Esita selgelt kursuse läbimise tingimused ja nõuded

 2. Veendu, et üliõpilased on neist teadlikud

 3. Tee kindlaks, mis takistusi võib erivajadusega üliõpilasel kursusel osalemisel tekkida

 4. Selgita välja, kuidas on võimalik õpet kohandada, et see oleks ligipääsetavam

 5. Hinda kursuse paindlikkust tähtaegade, osalusprotsendi, võimalike ajapikenduste, alternatiivsetele kursustele ülemineku suhtes

 

29

Lae alla .pdf29_files/Primus_Archimedes.pdf