Infotehnoloogia alaseid soovitusi

Kõrgkooli spetsialistile

 1. Uuri inimeselt täpsemalt järele, milles üliõpilase erivajadused seisnevad. Ära eelda, et selle pimeda noormehe vajadused on samad kui eelmisel aastal lõpetanud pimedal tüdrukul!

 2. Tee endale selgeks levinumad IT-juurdepääsulahendused peamiste puuderühmade (eeskätt nägemis-, kuulmis- ja liikumispuue, aga ka lugemis- ja kirjutamisraskused) jaoks.

 3. Tee endale selgeks veebikeskkonna põhilised juurdepääsu-nõuded ning võta eesmärgiks viia olemasolev veebikeskkond nendega vastavusse. Eriti tähtis on õigel ajal sekkuda uute veebiprojektide juures (näiteks kõrgkooli uus veebileht).

 4. Tee endale selgeks levinumad avalikud veebiteenused (portaalid, otsimootorid, ajaveebikeskkonnad, wikid, sotsiaalvõrgustikud...) ning oska hinnata nende juurdepääsetavust.
  See võimaldab anda soovitusi näiteks nägemispuudega inimesele, kes sooviks hakata ajaveebi kirjutama või osalema mõnes sotsiaalvõrgustikus.

 5. Aita õppejõududel mõista, et juurdepääsunõuded ei ole tüütu formaalsus, vaid võivad määrata, kas inimesel on võimalik kõrgkoolis õppida või mitte.

26

Veebi ligipääsetavus

 1. Standardsus

Kõrgkooli veebileht peab vastama Rahvusvahelise Veebikonsortsiumi standarditele. Standardsust saab kontrollida veebipõhise valideerimislahendusega aadressil http://validator.w3.org

 1. Erivajadustega arvestamine

Kui üldvalidaatoriga on saavutatud vastavus tavastandardile, tuleks täiendavalt kasutada juurdepääsetavusvalidaatorit

http://wave.webaim.org/. See annab rea täpsemaid soovitusi, mida tuleks erivajadustega (eeskätt nägemispuudega) inimeste paremaks teenindamiseks arvestada.

 1. Lisameetmed

Veebilehtede loomisel võiks lisaks valideerimisele teha järgmist:

 1. testida loodavat lehte vähemalt Firefoxi, Internet Exploreri ja Safariga ning MS Windowsi, Linuxi ja MacOS X platvormidel. Lehe välimus ei tohiks eri variantides olulisel määral erineda.

 2. Testida lehte Lynxi või mõne muu puht-tekstilise veebilehitsejaga. Kuna enamasti on tegu eestikeelsete lehtedega, võib rahvusvahelistel validaatoritel jääda mõni keelespetsiifiline ebatäpsus märkamata.

 3. Lasta lehte lugeda inimesel, kelle emakeel on muu kui lehel kasutatav keel. Lisaks teise emakeelega kasutajatele aitab see tublisti ka lugemisraskustega (düsleksiaga) inimesi.

Lae alla .pdf26_files/Primus_Archimedes.pdf