Juurdepääs õpikeskkonnale

Õpikeskkonna juurdepääsetavusel on mitu mõõdet: erivajadusega õppija jaoks on oluline, et ta jõuaks kõrgkoolini, saaks takistusteta liikuda kõrgkooli hoonetes (füüsiline juurdepääs õppehoonetele, seminari- ja laboriruumidele, raamatukogule jms) ning et ka kogu kõrgkooliõppe seisukohast oluline info ning õppe sisu oleksid talle kättesaadavad (arvutitöökoha ning veebi juurdepääsetavus, õppematerjalide ja kontaktõppe formaadi sobivus ja arusaadavus).


  1. Juurdepääsetav õpikeskkond tähendab, et kõik õppijad saavad takistusteta liikuda kõrgkooli hoonetes ning info ja õppe sisu on neile hõlpsalt ja sobivas vormis kättesaadav.

 

Füüsiline juurdepääs õppehoonetele ja liikumine hoonetes

  1. Kõrgkooli hoonete füüsilise juurdepääsu kaardistamisel ja parandamisel on üldaluseks Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määrus nr 14 "Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes"


  1. Kaardistamisel arvestatakse järgmisi aspekte:

  2. -hoone asukohainfo (üldine asukoht, transpordivõimalus, kaugus peatuskohtadest, takistusteta ligipääs peatusest, suunaviidad ja muud sildid, loetavus)

  3. -invaparkimine

  4. -jalg- ja kõnniteed maja ees, sissepääs hoonesse (peauks, muud sissepääsud)

  5. -siseolud hoones (sh valgustus, sisustuse või varustuse värvikontrastid, üldine liikumise kergus, liikumistakistused, kaldteed, teeninduslettide kõrgus, käsipuud, allergeenide olemasolu)

  6. -invalift

  7. -invatualett

 

  1. 2010. aastast on kõrgkoolidel võimalik programmi Primus raames taotleda toetust oma õpikeskkonna füüsilise juurdepääsu kaardistamiseks. Juurdepääsu kaardistajateks on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eksperdid, kes on täiendanud oma kaardistust, võttes arvesse nägemispuude ja orientatsioonihäirete puhul tekkida võivaid juurdepääsupiiranguid. Kaardistatud on Tartu Ülikooli, Infotehnoloogia Kolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli hooned, kaardistamisel Eesti Maaülikool, vt Liikumisvabaduse portaal.

24

Lae alla .pdf24_files/Primus_Archimedes.pdf