17

Koolitus või teavitustöö peaks käsitlema järgmisi teemasid:

  1. võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused (kogu kõrgkoolipere)

  2. pakutavad tugiteenused, füüsiline juurdepääs, olulised kontaktisikud ja info liikumine (infotöötajad)

  3. üliõpilaste erivajadustega arvestamine ning nende sobiv toetamine (nt kaasüliõpilased, sh tuutorid ja tugiüliõpilased, raamatukogu, sööklate, kohvikute, ühiselamute personal)

  4. füüsilise keskkonna ligipääsetavus (nt kõrgkooli hoonete haldamisega seotud töötajad)

  5. infole juurdepääs, infosüsteemide arendus, tehnilised abivahendid (nt IT-töötajad, haridustehnoloogid)

  6. õpikeskkonna kohandamine lähtuvalt erivajadusega üliõpilaste vajadustest (õppejõud, infotöötajad, nõustajad, õppetöö koordinaatorid)

 

Erivajadusega üliõpilaste kontaktisik

Et erivajadusega üliõpilased saaksid hõlpsalt vajalikku infot, nõu ja tuge, nende vajadused saaksid piisavas ulatuses välja selgitatud ning info vajalike tugimeetmete, õppekorralduse või õppe sisu kohanduste kohta liiguks tõrgeteta, on otstarbekas nimetada erivajadusega üliõpilastele kindel kontaktisik (või suurema kõrgkooli puhul kontaktisikud teaduskonniti).


Kontaktisiku rolli ja vastutusala võib määratleda erinevalt (infospetsialist, nõustaja või juurdepääsetavuse tegevuskava täitmise eest vastutav töötaja), kuid eriti kõrgkooliõpingute alguses on erivajadusega üliõpilaste jaoks psühholoogiliselt oluline, et neil oleks võimalik oma küsimuste ja probleemidega pöörduda konkreetse inimese poole.


  1. Õppija jaoks on oluline, et ta teaks täpselt, kelle poole mis probleemiga pöörduda.


Kommunikatsioon

Üliõpilased saavad kõige sagedamini infot kõrgkooli veebist. Spetsiifilise info hankimisel (nt tugiteenuste või nõustamise kohta) on oluline roll ka trükitud teavikutel - voldikutel, flaieritel jms.


Lae alla .pdf17_files/Primus_Archimedes.pdf