13

Soovitused üliõpilastele - seisa oma õiguste eest!

  1. Erivajadusega üliõpilane on eelkõige üliõpilane - kuulud oma kõrgkooli üliõpilaskonda ning sul on võrdsed õigused osa saada kõigist üliõpilastele pakutavatest võimalustest, teenustest, üritustest ja organisatsioonide tegevusest, samuti valida ja olla valitud otsustuskogudesse.

  2. Reageeri alati, kui vajad abi, või näed, et mõni asi võiks toimida teisiti. Teised ei oska aidata, kui nad ei tea, mida ja kuidas oleks vaja teha.

  3. Ei tasu arvata, et põhjendatud probleemiga pole mõtet tegelema hakata, kuna nagunii midagi ei muutu - reeglina on lahendused olemas.

  4. Seadused, määrused, otsused ja eeskirjad on vastu võetud põhjusega. Tee nende sisu endale selgeks ja kontrolli alati, kas info ja vastused, mida teistelt saad, või otsused, mida sinu suhtes tehakse, vastavad nendele dokumentidele.

  5. Sina oled see, kes peab oma probleemi lahendama. Teised võivad sind aidata, kuid nad ei pruugi seda teha. Igal juhul ei tohi jääda lootma ainult teistele (vanematele, kaaslastele, kõrgkooli töötajatele).

  6. Igat oma vajadust või probleemi tuleb võimalikult selgelt ja täpselt põhjendada, lisades ka viiteid õigusaktide, otsuste või eeskirjade punktidele.

  7. Läbirääkimistes on suuline vestlus väga sobiv, kuid ükski otsus või lubadus ei ole reeglina siduv enne, kui see on kirjalikult fikseeritud. Üliõpilase jaoks tähendab see avaldust või e-kirja, vastaja jaoks kirjalikku otsust või vastust. Kirjalikku vastust on võimalik säilitada ning kirjalikule avaldusele on kohustus vastata. Küsi kirjalikku vastust ka siis, kui sellest esialgu keeldutakse.

  8. Ka ametnik või ülikooli töötaja peab täitma tema töö aluseks olevaid õigusakte ning oma otsuseid õigusaktidele tuginedes põhjendama. Seetõttu, mida selgemini ja argumenteeritumalt on üliõpilase avaldus sõnastatud, seda lihtsam on oma otsust põhjendada ka ametnikul.

  9. Kui toetuse või teenuse määramise aluseks olnud põhjus või vajadus ei ole muutunud, ei saa neid ära võtta ainult seetõttu, et inimene seisab oma õiguste eest või laskub ametnikuga vaidlusesse.

Lae alla .pdf13_files/Primus_Archimedes.pdf