10

Mittetöötav üliõpilane saab taotleda puudest tulenevate õppetööga seotud lisakulude katmist (õppetoetust) puudega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel (PISTS). Toetust taotletakse läbi oma piirkonna pensioniameti, lisada tuleb kuludokumendid (PISTS, Õppetoetus, §10).


Töölkäiv üliõpilane võib taotleda ka muid töötavale puudega inimesele ette nähtud toetusi ja teenuseid (nt PISTS alusel makstav töötamistoetus ja täiendkoolitustoetus) (PISTS. Töötamistoetus, §101). 


Töötukassa (varasema Tööturuameti) poolt pakutavad teenused nagu töökoha kohandamine, tugiisiku teenus jms). Nendest toetustest ja teenustest võib palju kasu olla näiteks siis, kui erialase praktika teostamise kohast on juba saamas ametlik töökoht.


Kohalike omavalitsuste pakutavad toetused ja teenused

Üliõpilane saab kasutada selle kohaliku omavalitsuste pakutavaid toetusi ja teenuseid, mille elanikeregistrisse ta on kantud. Järgnevalt mõned võimalused suuremates hariduskeskustes.

 

Tallinn 

  1. Isikliku abistaja teenus - koordineerib Eesti Iseseisva Elu Keskus (EIEK), eiek@hot.ee. Teenuse taotlemiseks on vaja esitada vastav avaldus aadressile Endla 59, 10615 Tallinn)

  2. Invatransporditeenus - koordineerib Tallinna puudega Inimeste Koda (TPIK), koduleht www.tallinnakoda.ee, kontakt tiia@tallinnakoda.ee. TPIK asub aadressil Endla 59, 10615 Tallinn. 

  3. Koolibussiring, töölkäivatele inimestele ka tööbussiring. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, info www.tallinn.ee

  4. Muud puudega inimestele ettenähtud toetused abivahendite ostmiseks, rehabilitatsiooniks, ravimiste ostmiseks, hinnatõusu kompenseerimiseks (Tallinna linna koduleht) samuti oma linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonna kaudu.

Lae alla .pdf10_files/Primus_Archimedes.pdf