Õpetamine on õppimine

Programmi Primus uuringute infopäevad

2013

26. august
Uuringutulemuste esitlus: "Täiskasvanud õppijad Eesti kõgharidussüsteemis" ja "e-portfoolioga õpiväljundite saavutamine"

AJAKAVA

Ettekanded:
ePoAbi prototüüp ja õppekava arenduse kompetentsihalduse disaini põhimõtted
Täiskasvanud õppijad Eesti kõgharidussüsteemis
Raskused ning pere- ja tööelu sobitumine õpingutega
Õppimaasumise ajendid
Õpinguteks vajalik toetus ja rahulolu õpingutega
Õpikeskkond ja õppekorraldus


 

2012

21. september Tartus uuringute infopäev "Õppija ja õppimine kõrgkoolis" 

Päevakava

11:00 - 11:20 Õppija 2.0 | Triin Roosalu (Tallinna Ülikooli)

11.20 – 11.40 Kas kõrgkooli uks on lukus või paokil? | Prof Ellu Saar (Tallinna Ülikool)

11.40 – 12.00 Millisena mittetraditsioonilised õppijad tajuvad kõrgkooli õpikeskkonda? | Eve-Liis Roosmaa (Tallinna Ülikool)

12.00 – 12.20 Töötav õppija - kas kõrgkooli õnn või õnnetus? | Auni Tamm (Tallinna Ülikool)

12.30 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.30 Muukeelne tudeng Eesti kõrgkoolis: toimetulek eestikeelse õppetööga, eesti keeles õppimise motivatsioonist, ülikoolide pakutavad eesti keele kui teise keele kursused ja ootustest neile ning erialakursustel pakutav keeletugi. | Helena Metslang, Anastassia Smõreitšnik (Tallinna Ülikool)

Ettekanne

21. märts Tartus: "Kõrgharidusuuringute teabepäev"
Päevakava

Multikultuurilises keskkonnas toimetulek kui kõrghariduse rahvus-vahelistumise üks võimalikke edutegureid
Aasa Must (KVÜÕA)

Kõrghariduse tähendused ja kõrgkoolide koostöö ettevõtjatega
Marge Unt, Epp Reiska, Auni Tamm ja Triin Roosalu (TLÜ)

Kas ja kuhu edasi peale keskhariduse lõpetamist?
Mihkel Nestor ja Eve Mägi (Praxis)

Eesti üliõpilaste elu-olu 2010
Laura Kirss ja Hanna-Stella Haaristo (Praxis)

 


 

2011

2.-3. august Viinistu: "Haridusprojektide kirjutamise suvekool"

Päevakava

8. aprill Tartus: "Kõrgharidusuuringute teabepäev"

Päevakava ja esitlused.

 


 

2010

6. oktoobril Tallinnas: "Koolist tööle ja töölt kooli: noorte ja täiskasvanute kogemused"
Rohkem infot leiab siit.

 


 

2009

7. detsembril haridusuuringute infopäev Tartus
Rohkem infot leiab siit.

4. juunil Tartus: võrgustiku kohtumine (ülevaade 2009. a taotlusvoorust, 2010. a uuringute taotlusjuhendi tutvustus)
Vt Kadrin Kergandi ettekannet ja infopäeva protokolli

29. aprillil Tartus: õppekava arendusalase uuringute ümarlaud
Vt infopäeva protokolli

12. veebruaril Tartus: alustavate uuringuprojektide tutvustust
Vt ürituse päevakava ja uuringuprojekte tutvustavaid ettekandeid

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.