Õpetamine on õppimine

Soomlased õppisid meie VÕTA-kogemustest

25.-26. aprillil viibisid Eestis õppevisiidil Soome õppeasutuste ja võrgustike VÕTA spetsialistid, tutvumaks Eesti VÕTA-alaste arendustega. Kahe päeva jooksul said külalised ülevaate nii Primuse VÕTA-alastest arendustest kui tutvusid ka arendustega kutsehariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas.

"VÕTA valdkonnas on rahvusvaheline koostöö üha olulisem," arvab Primuse VÕTA koordinaator Raul Ranne. "Ei ole mõtet jalgrattaid pidevalt uuesti leiutada, vaid pigem võtta juba olemasolev eeskuju ning õppida teistelt. Soome hindab väga meie viimaste aastate kogemust VÕTA arendamisel - nii nagu meie hindame kõrgelt nende kogemust paljudes teistes haridusvaldkonna arendustes," lisab Raul.

Õppereisi lõpus otsiti võimalus riikidevahelisi kontakte tihendada ning lepiti kokku, et koos korraldatakse 16.-17. detsembril Tallinnas Põhjamaade ja Balti riikide ühisseminar VÕTA valdkonnas parimate praktika vahetamiseks.

Foto: Johanni Larjanko

03.05.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.