Õpetamine on õppimine

Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020

Valminud on Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu analüüs "Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020". Analüüsi tulemusi arutati 19. mail Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil.

Uuringu põhiküsimuseks on: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis.

Analüüsi kokkuvõttes kui ka istungil arutelus osalenute sõnavõttudes toodi eelkõige esile vajadust suurendada rakenduskõrghariduse vastavust töömaailma vajadustele, kaasata tööandjaid õppekavade arendustöösse ja õppetegevusse ning seirata pidevalt õpiväljundite vastavust tööjõuturu vajadustele. Rakenduskõrgkoolide suurimaks väljakutseks on saavutada tasemeõppe, täienduskoolituse ning teadus-, arendus- ja loometegevuse tasakaalustatud areng, mida soodustaks liikumine suurema integreerituse ja koostöö suunas.

Analüüsi tutvustas kultuurikomisjonile Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor ja RKKN esimees Enno Lend. Istungil võtsid sõna ka Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, Rektorite Nõukogu esimees ja Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Baltic Computer Systems AS juhataja Ants Sild ja Üliõpilaskondade Liidu juhatuse aseesimees Johann Peetre

Kultuurikomisjoni liikmed hindasid kõrgelt Rakenduskõrgkoolide Rektorite nõukogu algatatud ühistegevust püüdega ühtlustada koolide tegevusi, suurendada rakenduskõrgkoolide nähtavust nii siseriiklikult kui välismaal ning leida lahendusi rakenduskõrghariduse sisulistele küsimustele.

Tutvu täpsemalt kultuurikomisjoni istungiga, sõnavõtnute arvamustega ja ettekannetega.

Istungi videosalvestis.

ANALÜÜSI RAPORT (*.pdf)

 

27.05.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.