Õpetamine on õppimine

„Projektipõhine praktika kõrgkoolis“ juhendi ning meetodi tutvustuspäev

26. aprillil toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses peatselt ilmuva juhendmaterjali „Projektipõhine praktika kõrgkoolis“ tutvustus ning väljaande autorid annavad põhjalikuma ülevaate meetodi sisust. Seminarist on oodatud osa võtma õppekava ja praktika korraldusega tegelevad kõrgkoolide töötajad.

Kõrgkooli kontekstis saab praktika kaudu väga hästi toetada üliõpilastes kogemusest õppimise „äratundmise“ oskust ning elukestva õppe hoiaku kujunemist. Seda tingimusel, et praktika eesmärgid on teadvustatud ja praktika on juhendatud. Kuivõrd projektipõhine õpe ei ole Eestis seni väga levinud ning kasutust leidnud, tutvustataksegi antud juhendmaterjalis säärase õppe olemust ja võimalusi, selgitatakse lühidalt praktika funktsioone ning kirjeldatakse projektipõhise praktika võimalusi, korralduslikke aspekte ja antakse praktilisi nõuandeid. Juhendi eesmärgiks on toetada kõrgkoolides erinevate praktikavõimaluste arendamist väljundipõhise õppe põhimõtetest lähtuvalt.

26. aprilli seminaril arutletakse projektipõhise praktika rolli üle kõrgharidusõppekavas, praktika kavandamisest ning juhendamist. Samuti jagatakse oma kogemusi. Kõik tutvustuspäeval osalejad saavad endale juhendmaterjali „Projektipõhine praktika kõrgkoolis“.

Ürituse ajakava ning registreerimine: http://primus.archimedes.ee/event/618

NB! Kohtade arv seminaril on piiratud!

 

02.04.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.