Õpetamine on õppimine

Programmi Primus muutmine

Haridus- ja teadusminister Jürgi Ligi kinnitas 19. juunil 2015. aastal programmi Primus muudatuse, millega viidi Tegevuse 6. Õppija toimetuleku toetamine (2008-2015) alategeuse 4 "Erialastipendiumite eraldamine riigile prioriteetsetes valdkondade üliõpilastele" tekst vastavusse Arengufondi ja nutika spetsialiseerumise nõukogu ettepanekutega laiendada õppekavade loetelu.

Suurenes ka programmi eelarve.  Eelarvet suurendati 800 960 euro võrra, mis suunati  üliõpilaste toetamistegevustesse (erialastipendiumite maksmiseks). Programmi Primus eelarve kokku on 16, 37 miljonit eurot.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.