Õpetamine on õppimine

Programmi Primus 2013/2014 õa stipendiumivoor

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2013.

Stipendiumi saavad taotleda programmi Primus partnerkõrgkoolide üliõpilased erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks. Selles taotlusvoorus saab stipendiumi taotleda kogu õppeaastaks (kuni 10 kuud, september - juuni) või ainult sügissemestriks (kuni 5 kuud, september - jaanuar).

Taotlus tuleb esitada elektroonilises taotluskeskkonnas http://taotlused.archimedes.ee.

Taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb uuel taotlejal end kõigepealt kasutajaks registreerida ning seejärel täita taotlus. Korduvtaotlejatel ei ole vaja end uuesti kasutajaks registreerida. Samuti ei ole korduvtaotlejatel vaja uuesti esitada puuet tõendavaid dokumente, kui eelmine kord esitatud dokumendid kehtivad.

Taotlus tuleb digiallkirjastada taotluskeskkonnas. Juhul kui digiallkirjastamise võimalus puudub, võite selle lisada taotlusele manusena skäneeritult või saata väljaprinditult aadressil:

Programmi Primus büroo
SA Archimedes
Väike-Turu 8
Tartu 51013

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud programmi Primus erivajadusega õppijatele tugiteenuste osutamise korras.

Lisainfo: Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee) või kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste kontaktisikud.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.