Õpetamine on õppimine

Programm Primus 2014. aasta lisataotlusvoor

Ootame taotlusi programmi Primus eelarve jääkide kasutamiseks 2014. aastaks. Võimalus on esitada taotlusi (s.h projekte, arendustegevusi jmt), mis vastavad programmi eesmärkidele ja viiakse läbi programmi sihtrühmadele.

Tegevuste planeerimisel palume teil hoolikalt lugeda programmi teksti.

Tähtaeg: 10. jaanuar 2014.

Planeerida saab tegevusi järgmistes programmi alategevustes:

 • Tegevus 1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine
 • Tegevus 4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides
 • Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine
 • Tegevus 6. Õppija toimetuleku toetamine

Tegevused peavad olema lõppenud 31. mai 2014 (erandjuhul konverentsilähetused 30. juuni 2014).

Taotluste esitamiseks kasutage tegevuskava vormi (manuses või koduleheküljel). Kui taotlete toetust arendustele või projektidele (täpselt määratletud eesmärgiga ühekordne töö või arendustegevus, mis tehakse kindla aja jooksul ning mille tegemiseks on mõeldud konkreetne raha hulk), siis tuleb taotluses märkida projekti nimi ning summa.

Projekt pikem kirjeldus tuleb esitada eraldi failina (maksimum 1-2 lk, näidis manuses), kus peab olema toodud projekti:

 1. taustainfo ja vajalikkuse põhjendus,
 2. eesmärk,
 3. sihtrühm(ad),
 4. maksumus,
 5. rakendamise eest vastutaja(d)
 6. tegevuskava kuude lõikes,
 7. eelarve (s.h tööjõukulude eelarve).

 

10.12.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.