Õpetamine on õppimine

Otsime VÕTA välishindajaid

08.01.2013:

SA Archimedes otsib eksperte, kes tegutseks 2013. aastal VÕTA välishindamisprotsessis osalevates õppeasutustes VÕTA välishindajatena. VÕTA välishindamisprotsessi puhul on tegemist 2012. aastal piloteeritud protsessiga, kus osalevad õppeasutused saavad tervikliku ülevaate oma VÕTA süsteemide ja protsesside toimimisest ning esinevatest kitsaskohtadest.

VÕTA välishindaja:

  • Hindab õppeasutuse poolt esitatud eneseanalüüsi ning õppeasutuse külastuse alusel õppeasutuse VÕTA süsteemi ja –korda ning nende vastavust VÕTA põhimõtetele.
  • Panustab õppeasutuse VÕTA süsteemile ja –korrale meeskondliku hinnangu andmisel ja tagasisideraporti vormistamisel.

Välishindajaks kandideerimise eeldused:

Välishindajaks kandideerimise eelduseks on osalemine assessorina VÕTA välishindamise pilootprotsessis 2012 ja VÕTA välishindamise-alase koolituse läbimine või analoogne kogemus välishindajana kõrgkoolide kvaliteediprotsessis ja vähemalt kahe-aastane töökogemus õppeasutuses VÕTAga lähedalt seotud valdkonnas.

Lisainfo

Huvilistel palume endast teada anda hiljemalt 15. jaanuariks meiliaadressil raul.ranne@archimedes.ee ning lisada, kuidas vastate kandideerimisel sätestatud eeldustele (varasem kogemus välishindajana).

Välishindaja töö on tasustatav.

Lisaküsimuste koral võib ühendust võtta meiliaadressil raul.ranne@archimedes.ee.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.