Õpetamine on õppimine

Otsime toimetajat ajakirja TRAMES erinumbrile

Märts 2013:

Primus büroo otsib toimetajat ajakirja TRAMES erinumbrile

Ajakirja TRAMES külalistoimetaja ülesandeks on rahvusvahelise kõrghariduskonverentsi „Kõrgharidus - kõrgtasemel õppimine?” täispikkade artiklite kogumiku avaldamisega kaasnevad tööd:

- leida retsensendid konverensti ettekannete kokkuvõtete (kutse on edastatud 32le autorile, kokkuvõttes võib olla maksimaalselt 1000 sõna) hindamiseks;

- kokkuvõtete põhjal erinumbrisse valitud 6-7 artikli (üks artikkel maksimaalselt 6000 sõna artikli kohta) hindamise korraldamine ja retsensentide eriarvamuste kooskõlastamine;

- suhtlemine retsensentidega ja artiklite kirjutajatega ning tagasiside andmine


Toimetaja töö peab tagama, et avaldatud artiklid vastaksid TRAMESE ajakirja nõuetele.

Kandideerimise eeldused:

- omab doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni haridusteadustes

- omab eelnevat publitseerimise ning toimetamise kogemust kõrghariduse valdkonnas

- omab retsenseerimise kogemust, sh. doktoriväitekirjad

- väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kandideerimiseks saatke palun CV ja avaldus helen.joesaar@archimedes.ee, hiljemalt 1. aprilliks 2013.
Avalduses välja tuua palgasoov ning teie vastavus kandideerimise tingimustele.

Ajakirja erinumbri valmimise tähtaeg 1. oktoober 2013. 

Lisainfo:
Helen Jõesaar
helen.joesaar@archimedes.ee
Tel: 52 20 426

 

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.