Õpetamine on õppimine

Õpiväljundipõhise õppe arendamise vajaduse teadlikkus on aastatega tõusnud

Eile, 12. detsembril toimus Tallinnas hotellis von Stackelberg Programmi Primus tegevuse 2 võrgustiku „Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine“ lõpuseminar. Kokku olid kogunenud 18 võrgustiku liiget ja õppekava arendusega seotud partnerite esindajat.

Kätlin Vanari ja Birgit Vilgats esitlesid esialgset kokkuvõtet analüüsist „Kokkuvõte programmi “Primus” toetatud õppekavade arendusest perioodil 2008 – 2012“. Analüüsi tulemused näitasid, et õppekavad, mille juhid olid osalenud koolitusel „Väljundipõhine õppekava kõrghariduses“, olid läbinud suuremaid muutusi, kui need õppekavad, mille juhid ei olnud koolitatud. Lisaks viisid Kätlin Vanari ja Birgit Vilgats läbi kohaletulnutega grupiintervjuu, et võrrelda vastuseid programmi alguses tehtud kaardistusega õppekavade arenduse kohta. Analüüsi tulemused, koos grupiintervjuu tulemustega avaldatakse selle kuu lõpul meie kodulehel.

Päeva teises osas toimus arutelu ning parimate kogemuste jagamine. 

  • Katre Koit Tallinna Tehnikaülikoolist tutvustas parima praktikana õppijate enda initsiatiivil kogutud tagasisidet õppekavadele. Tagasiside on avalik ning seetõttu motiveerib see ka õppejõude ning õppekava juhti muutma ja arendama oma õppekava.
  • Mitmed kõrgkoolid rõhutasid, et suurenenud ning süsteemsemaks on muutunud koostöö tööandjatega. Samas saab siin välja tuua ka erimeelsusi, sest teatud valdkondades (kunst, filoloogia jne) on väga raske määratleda ning leida tööandjate hulgas koostööpartnereid.
  • Väga kõrgelt hinnati Primuse toel väljatöötatud juhendmaterjale ning tehti ettepanek täiendatud kordustrüki väljaandmiseks.
  • Jane Kreeki (Eesti Muusika- ja teatriakadeemia) sõnul seadsid nemad enda jaoks kõige suuremaks eesmärgiks mõtteviisi muutmise oma õppejõudude seas, mille nad ka saavutasid ning õppejõud mõistavad nii õppekava olemust kui olulisust.
  • Ulvi Kõrgemaa tõstis esile, et väga olulised on kõrgkoolidele just programmi toel tellitud välisekspertide hinnangud ning seda oleks kindlasti ka tulevikus vaja jätkata.
  • Tanel Sits Eesti Üliõpilaskondade Liidust võttis arutelu kokku sõnadega, et me räägime ikka samadest olulistest teemadest (tööandjatega koostöö, tagasiside, väljundid jne), kuid muutunud on arutelud sisu, me oleme astunud ühe suure sammu edasi – teadlikkus on tõusnud kõikide osapoolte hulgas (õppejõud, üliõpilased, tööandjad).

Hea meel on tõdeda, et õppekavade arendus on muutunud kõrgkoolide jaoks loomulikuks ning enesemõistetavaks tegevuseks!

 

13.12.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.