Õpetamine on õppimine

Nõustajate võrgustik

Õpi- ja karjäärinõustajate võrgustik (edaspidi võrgustik) on inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine“ meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine“ kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus tegevuse 6 „Õppija toimetuleku toetamine“ (2008-2013) raames moodustatud võrgustik programmi eesmärkide saavutamiseks.

Võrgustiku liikmeteks on partnerkoolides nõustamisega tegelevad töötajad ja valdkonnaga seotud osapooled.

Võrgustiku eesmärgiks on aidata kaasa

• õpi- ja karjäärinõustamise kvaliteedi arendamisele;

• õpi ja karjäärinõustamisteenuse õppijale kättesaadavamaks muutmisele olenemata õppija õppekohast, õppevormist ja erivajadusest;

• nõustamise olulisuse teadvustamisele kõrghariduses, loomaks võrdsed võimalused ja tingimused edukaks õppimiseks kõrgkoolis;

• programmi eesmärkide täitmisele ja indikaatorite saavutamisele.

Õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku tegevuse alusdokumendiga saab tutvuda siin.

Vasakul olevas menüüs on info kõigi seni toimunud võrgustikukohtumiste kohta

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.