Õpetamine on õppimine

Õppejõudude koolitus

Õppejõudude ja kõrgkoolis õppetööd läbiviivate doktorantide enesetäiendamine

Eesmärk:
Jätkusuutlik ja kõrgetasemeline kõrgkooli­didaktika alane kompetentsi kasv ning laienenud võimalused õppejõudude pidevaks täiendusõppeks

Koolitus

Tulemused:
  1. loodud võimalused õppejõudude pidevaks täiendusõppeks
  2. 300 õppejõudu aastas koolitatud
  3. 90% koolitustel osalejatel on koolituse edukalt lõpetanud
  4. 2 koolituskeskust töötavad edukalt ja jätkusuutlikult
  5. koolituste teave on levitatud laialdaselt partnerite hulgas
  6. kaasajastatud õpetamispädevuste süsteem

 


 

 

Programmi Primus raames on loodud kaks koolituskeskust:

Tartu Ülikooli avatud ülikool õppimise ja õpetamise arenduskeskus

Kontakt: Ene Voolaid  e-post: ene.voolaid@ut.ee
Info ja koolituskalender: http://www.ut.ee/primus 

 Tallinna ülikooli avatud ülikool juhtimis- ja personaliarenduskeskus

Kontakt: Malle Schaffrik e-post: malle.schaffrik@tlu.ee 

Info: http://www.tlu.ee/primus
Koolituskalender: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=4030

 Koolituste võtmine koolituskeskustest 2011


Koolituste statistika

Programmi Primus raames on Tallinna Tehnikaülikoolis valminud digitarkused ja keele testid õppejõule.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.