Õpetamine on õppimine

Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine (2008–2013)

Eesmärk
Arendada välja jätkusuutlik ja kõrgetasemeline kõrgkoolipedagoogika alane kompetents ning luua võimalused õppejõudude pidevaks täiendusõppeks, kaasates sealhulgas kogenud õppejõud nooremate kolleegide pedagoogiliste oskuste kujundamisse.
 
Alategevused

  • Õppejõudude ja õppetööd läbiviivate doktorantide enesetäiendamine
  • Kõrgkoolipedagoogika  õppematerjalide ja juhendite koostamine ning soetamine
  • Kõrgkoolipedagoogika lektorite täiendusõpe
  • Noore õppejõu õpetamispädevuste  arendamine mentor-õppejõudude abil
  • E-õppe koolitusprogramm õppejõududele ja haridustehnoloogidele

Eelarve
Tegevuse eelarve  2015 aastani 3,9 miljonit eurot (61,9 miljonit krooni)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.