Õpetamine on õppimine

Kõrgkoolididaktika õppejõudude täiendusõpe

Eesmärk:

Arendada välja jätkusuutlik ja kõrgetasemeline kõrgkoolididaktika alane kompetents ning luua võimalused õppejõudude koolitajate pidevaks täiendusõppeks.
 
Tulemus:
  1. 25 Õppejõudude koolitajat on ennast kõrgkoolipedagoogika valdkonnas täiendanud välisriikides
  2. 25 õppejõudude koolitajat on osalenud kõrgkoolipedagoogikaalastel konverentsidel.
  3. vähemasti 30 õppejõudude koolitajat on osalenud Eesti sisestel koolitustel
  4.  laienenud kõrgkoolipedagoogika lektorite ring
  5. loodud õppejõudude koolitajate võrgustik

 

Õppejõudude koolitajate võrgustik 


Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.