Õpetamine on õppimine

Mentorõppejõud

Noore õppejõu õpetamispädevuste aren­damine mentor-õppejõudude abil

Eesmärk:
Luua võimalused õppejõudude pidevaks täiendusõppeks, kaasates kogenud õppejõud nooremate kolleegide didaktiliste oskuste kujundamisse.

Tulemus:

  1. loodud elujõuline mentorõppejõudude võrgustik
  2. väljatöötatud ühtne mentorõppejõudude süsteem kõrgkoolides (tööülesanded, finantseerimise alused jne)
  3. kõrgkoolides töötavad 110 mentorõppejõu 2013. aastal

  Mentorluse põhimõtted: "Mentorlus kõrgkoolis"

Mentorõppejõud (uuendatud 27. september 2011)

UUS! Vaata materjale mentorvõrgustiku kohtumisest, Viimsis, 2013

Vormid (abiks töös menteega):

Aruandevorm:

  • Päevik (*.doc), esitatakse üle ühe kuu 15-ndaks kuupäevaks st (jaanuar-veebruar 2010, märts-aprill 2010 jne)

Video mentorlusest:

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.