Õpetamine on õppimine

Aruanne: Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas

Nüüd on veebis kättesaadav uurimuse aruanne "Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas". Ülevaateuurimus oli kavandatud Tartu ja Tallinna Ülikooli uurimisgruppide koostööna eesmärgiga analüüsida üliõpilaste õpikogemusi kahes ülikoolis õppejõudude õpetamispraktikate kontekstis.

Uurimuse põhiküsimused olid:

  • kuidas tajuvad muutunud õpetamispraktikat üliõpilased ning milline on selle mõju nende õppimisele?
  • milliste mõõdikute abil saab õpetamispraktikat ja selle muutumist usaldusväärselt mõõta ja analüüsida?

Eesmärgile jõudmiseks viidi läbi kaks alauuringut, mille teostamiseks valiti kombineeritud lähenemine, et ülevaate loomisel toetuda nii kvantitatiivsetele kui kvalitatiivsetele tulemustele.

Tutvu uurimuse aruandega (*.pdf).

Loe uuringuprojekti tutvustust.

 

10.04.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.