Õpetamine on õppimine

Programmi juhtnõukogu

NB! Vasakul kõrvalolevast menüüst "Juhtnõukogu" leiab läbiviidud koosolekute protokollid aastate kaupa.


Programmi Primus juhtnõukogu liikmed:

 1. SA Archimedes esindaja, kõrghariduse arenduskeskuse juhataja;
 2. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
 3. avalik-õiguslike ülikoolide esindaja;
 4. rakenduskõrgkoolide esindaja;
 5. Eraülikoolide esindaja;
 6. Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja;
 7. programmi BeSt esindaja;
 8. programmi Eduko esindaja;
 9. Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse esindaja;
 10. SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri esindaja;
 11. Bologna Ekspert Eestis


Programmi Primus 2011.aasta tegevuste prioriteedid.

Juhtnõukogu 2010.aasta tööplaan

2010. aasta juhtnõukogu koosolekute protokollid: 22. veebruar, 01.-02.06.2010 juhtnõukogu ja Bologna töörühma ühisseminar,  14.06.2010, 9.12.2010.

Juhtnõukogu 2009. aasta tööplaaniga saate tutvuda siit ja töökorraga siit.

2009. aasta juhtnõukogu koosolekute protokollid: 26. veebruar, 29. juuni, 10. november ja 28. detsember.

2008. aastal toimusid juhtnõukogu koosolekud 22. septemberil (protokoll), 27. oktoobril (protokoll) ja 8. detsembril (protokoll).

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.