Õpetamine on õppimine

Sõidukulude hüvitamine

VÕTA võrgustiku ja VÕTA nõukoja üritustel osalemine on tasuta ning võrgustiku ja nõukoja liikmetele kaetakse transpordiga seotud kulud.

Ühiskondlik transport

Ühistranspordi kasutamisel tuleb peale ürituse toimumist saata tegevus 3 koordinaatorile täidetult järgmised dokumendid:

Sõidukulude hüvitamise avaldus.

Ühiskondliku transpordi kasutamise aruanne.

Abikõlbulikud on ka linnasisese transpordi piletid - nt. kui inimene sõidab Tartust Tallinna ja kasutab Tallinnas lisaks ühistransporti jõudmaks ürituse toimumispaika.

Avalduse ja sõidupäeviku juurde on vaja lisada sõidupiletid ning saata need SA Archimedese Tartu kontorisse, Väike-Turu 8, Tartu, 51013.

Isikliku auto kasutamine

Isikliku auto bensiinikulu hüvitatakse reeglina juhul, kui ühe autoga sõidab seminaripaika kolm või enam inimest. Erandid on võimalikud kokkuleppel koordinaatoriga. Sellisel juhul on vaja täita järgnevad dokumendid:

Sõidukulude hüvitamise avaldus

Mootorsõiduki sõidupäevik

Avalduse ja sõidupäeviku juurde on vaja lisada koopia auto passist ja juhiloast, lisaks ka kütusetšekk. Dokumendid on samuti vaja saata tegevus 3 koordinaatori nimele SA Archimedese Tartu kontorisse.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.