Õpetamine on õppimine

VÕTA statistika

Primus programmi tegevus 3 edukus sõltub suurel määral täpse ja korrektse statistilise info kogumisest toimunud VÕTA hindamise ja nõustamise kohta. VÕTA statistika aitab planeerida edasisi VÕTA-alaseid tegevusi, koolitusi, seminaride, konverentside ja infopäevade sisu ning õppereiside sihtkohti. Pidevalt kogutav statistika annab meile ülevaate VÕTA olukorrast, arengutest ning kitsaskohtadest.

2008 läbi viidud VÕTA kaardistusest tuli välja, et Primuse partnerkoolidest 12 juba kogub VÕTA alast statistikat, samas on kogutavate andmete hulk ning nende analüüs kooliti väga erinev. Lähtuvalt sellest on Primuse programmi raames VÕTA võrgustik välja töötanud VÕTA statistika vormid, kus sisaldub põhiline VÕTA-alane info, mida Primus programmi raames soovitakse koguda.

VÕTA hindamise statistika kogumise vorm.

VÕTA statistika

2009 kevadsemester (jaanuar-august 2009)

2009 sügissemester (september-detsember 2009)

2009 koondstatistika (jaanuar-detsember 2009)

2009 koondstatistika õppeasutuste kaupa (jaanuar-detsember 2009)

2010 koondstatistika õppeasutuste kaupa (jaanuar-detsember 2010) (parandatud 27.04.2012)

2011 koondstatistika õppeasutuste kaupa (jaanuar-detsember 2011)

2012 koondstatistika õppeasutuste kaupa (jaanuar-detsember 2012)

2013 koondstatistika (jaanuar-detesember 2013)

RPL statistics in Estonia, 2012 

RPL statistics in Estonia, 2012 (pdf)

RPL statistics in Estonia, 2009 (pdf)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.