Õpetamine on õppimine

VÕTA nõukoda

VÕTA nõukoda (edaspidi nõukoda) on Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 'Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine' meetme 'Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine' kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus tegevuse 3 - VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008-2013) alusel moodustatud nõuandev koostöökoda programmi eesmärkide saavutamiseks.

Nõukoja tegevuse eesmärgiks on programmi Primus tegevuse 3 raames VÕTA rakendamise laiendamisele ning programmi indikaatorite saavutamisele kaasa aitamine.

Vasakult menüüst võib leida kõigi toimunud  VÕTA nõukoja koosolekute materjalid ning protokollid.

VÕTA nõukoda tegutses kuni 2009. sügiseni.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.