Õpetamine on õppimine

Üldinfo

Primus (muudetud ministri käskkirjaga nr 264 19. juuni 2015) on ajavahemikus 2008-2015 Euroopa struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes.

Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet ning eesmärkide täitmiseks teeme tihedat koostööd meie 21 partneriga.

Programmil on kuus tegevusvaldkonda:

Programmi sihtrühmaks on:

  • Õppejõud, kutseõppeasutuste õpetajad ja teised õppetööd läbiviivad spetsialistid ja doktorandid
  • Õppekavaarenduse, õpi- ja karjäärinõustamise, VÕTA hindamise ja nõustamisega tegelevad spetsialistid ja teised õppetegevuse läbiviimist toetavad spetsialistid
  • Kõrgkoolide tipp- ja keskastme juhid, personali- ja finantsjuhtimise eest vastutavad spetsialistid
  • Eriala- ja kutseliitude ning õppekavanõukogude liikmed ja teised tööandjate esindajad
  • Valdkonna uuringute ja analüüside läbiviimisega seotud spetsialistid ja organisatsioonid
  • Kõrghariduste tasemel õpet pakkuvad õppeasutused
  • Üliõpilased ja kõrgkooli sisseastujad

Primuse eelarve on 15,6 miljonit eurot, millest 95% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.

NB! 2014. aasta suvel lõppesid programmi Primus tegevused ülalmainitud kuues tegevusvaldkonnas. Jätkus vaid erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmine ning lisandus erialastipendium.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.