Õpetamine on õppimine

VÕTA võrgustik

VÕTA võrgustik (edaspidi võrgustik) on Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 'Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine' meetme 'Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine' kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus tegevuse 3 - VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008-2013) raames moodustatud võrgustik programmi eesmärkide saavutamiseks.

Võrgustiku liikmeteks on partnerite poolt määratud VÕTA valdkonnaga tegelevad töötajad ja valdkonnaga seotud osapooled.

Võrgustiku eesmärgiks on aidata kaasa:

  • kõrgkoolide valmiduse ja pädevuse tõusule hinnata ja tunnustada õppija õpinguid ja töökogemust;
  • VÕTA standardite kehtestamisele ja protseduurireeglite ühtlustamisele;
  • VÕTA edendamisele ja laiendamisele;
  • programmi eesmärkide täitmisele

VÕTA võrgustiku tegevuse aluseks oleva dokumendi võib leida siit.

Vasakul olevast menüüst võib leida informatsiooni kõigi senini toimunud võrgustiku ürituste kohta.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.