Õpetamine on õppimine

Õppekava arendus ja koostöö

Väljundipõhiste õppekavade paremaks elluviimiseks on moodustatud kaks võrgustikku (koordinaatorid ja õppekavanõustajate võrgustik), kuhu kuuluvad kõikide partnerkõrgkoolide esindajad.

Koordinaatorite võrgustik koosneb partnerite poolt määratud õppekava arendamisega igapäevaselt kokku puutuvad kõrgkoolide töötajatest.

Õppekavanõustajate võrgustikku kuuluvad partnerite esindajad, kes on läbinud 6EAP kursuse Väljundipõhine õppekava kõrghariduses ning  aitavad kaasa õppekavade väljundipõhisele arendamisele, õppekavaalase inforamatsiooni levitamisele kõrgkooli ja vahetavad kogemusi kõrgkoolide ja õppekavade vahel.

 
Samuti on meie eesmärgiks suurendada koostööd nii kõrgkoolide vahel kui ka tööandjatega. Töörühmadesse kaasatakse tööandjate, kutse- ja erialaliitude, teiste kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste esindajad.

Töörühmade ülesandeks on õppekavu analüüsides selgitada ja arendada ülesehituse vastavust kvalifikatsiooniraamistiku väljundipõhistele eesmärkidele, hinnata õppekava tööturuväljundeid, seoseid kutsestandardiga ja edasiõppimisteid.

Valminud materjalid:

Õppekava arendamise juhendamterjal. (2009).  Autorid Siret Rutiku, Aune Valk, Einike Pilli ja Kätlin Vanari

Kuidas praktikast õppida. (2010). Koostanud Mare Aru (TÜ)

Kokkuvõte programmi “Primus” toetatud õppekavade arendusest perioodil 2008 – 2012. (2012). Koostanud Kätlin Vanari ja Birgit Vilgats

 

Videoklipid:

Praktika planeerimine

Praktika sooritamine

Praktika lõpetamine

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.