Õpetamine on õppimine

Õppija toimetuleku toetamine (2009–2013)

Eesmärk
Primus programmi tegevus 6 - õppija toimetuleku toetamine - eesmärkideks on üliõpilaste väljalangevuse vähendamine läbi algaja õppija toimetulekut toetava kursuse väljatöötamise, õpi- ja karjäärinõustamissüsteemi arendamise ning erivajadustega õppijate toetamise.

Alategevused

  • Algaja õppija toimetuleku toetamine
  • Kõrgkooli õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku loomine ja vastavate teenuste pakkumine
  • Tugiteenuste pakkumine erivajadustega üliõpilastele

Eelarve
Tegevuse eelarve aastani 2013 on 1,9 miljonit eurot (30,2 miljonit krooni).

Kontakt

Kadrin Kergand, kadrin.kergand@archimedes.ee, 730 0804.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.