Õpetamine on õppimine

Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008–2014)

Eesmärk
Käivitada kõrghariduses toimuvate arengute süstemaatiliseks analüüsiks ja hariduspoliitiliste otsuste põhjendatuse parandamiseks haridusuuringud, mis annavad usaldusväärset informatsiooni õpetamisprotsessi ja kõrghariduses toimuvate muutuste kohta.

Tegevusega suureneb uurijate kompetentsus ja tagatakse uuringute jätkusuutlikkus ka peale programmi lõppu.

Alategevused

  • Võrgustikutöö käivitamine
  • Uuringukava koostamine
  • Uuringute ja analüüside tellimine
  • Tulemuste tutvustamine


Eelarve
Tegevuse eelarve aastani 2014 on 1,7 miljonit eurot (25,995 miljonit krooni).

Uuringutel enam avatud taotlusvoore  ei tule.

 

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.