Õpetamine on õppimine

Partnerid

Programmi tegevuste elluviimiseks teeme tihedat koostööd partneritega, kelleks on Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus ja 19 Eesti kõrgkooli.

 • Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool

Koordinaator: Tõnis Prangli study@ehte.ee

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Koordinaator: Triin Pajur triin.pajur@hitsa.ee

 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Koordinaator: Merle Varendi Merle.Varendi@itcollege.ee

 • Eesti Kunstiakadeemia

Koordinaator: Triin Krünberg triin.krunberg@artun.ee

 • Eesti Lennuakadeemia

Koordinaator: Angela Jahhu angela.jahhu@eava.ee

 • Eesti Maaülikool

Koordinaator: Aire Urbanovits aire.urbanovits@emu.ee

 • Eesti Mereakadeemia

Koordinaator: Anne-Ly Selgeveer annely.selgeveer@emara.ee

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Koordinaator: Ene Kangron ene@ema.edu.ee

 • Eesti Üliõpilaskondade Liit

Koordinaator: Allan Päll allan.pall@eyl.ee

 • Estonian Business School

Koordinaator: Monika Siiraki monika.siiraki@ebs.ee

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Koordinaator: Nele Rand nele.rand@mil.ee

 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Koordinaator: Eda Vahero eda@modriku.edu.ee

 • Erahariduskeskus AS (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)

Koordinaator: Kaire Kaljur kaire.kaljur@eek.ee

 • Sisekaitseakadeemia

Koordinaator: Merle Tammela merle.tammela@sisekaitse.ee

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

Koordinaator: Anne Rooste annero@tktk.ee

 • Tallinna Tehnikaülikool

Koordinaator: Ija Stõun ija.stoun@ttu.ee

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koordinaator: Maria Goborova maria.goborova@ttk.ee

 • Tallinna Ülikool

Koordinaator: Katri Lõugas lougas@tlu.ee

 • Tartu Kõrgem Kunstikool

Koordinaator: Maire Arbus maire.arbus@artcol.ee

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Koordinaator: Maiken Jaanisk maikenjaanisk@nooruse.ee

 • Tartu Ülikool

Koordinaator: Ines Kerikmäe ines.kerikmae@ut.ee

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.